JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI I ROBIMY WSZYSTKO, ABY WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIAŁ !

ŚWIETLICA

Świetlica to miejsce, gdzie się bawimy oraz uczymy,
tutaj spędzamy swój wolny czas.

I gdzie każdego ranka z ciepłym uśmiechem
grono kolegów wita nas.


Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 7  im. H. Kołłątaja w Białymstoku


W roku szkolnym 2019/2020 w świetlicy szkolnej pracują wychowawcy:

 

  • Bożena Major
  • Dorota Sadowska
  • Małgorzata Popko
  • Monika Krygier

Zapewniamy opiekę od godziny 6.30 do 17.00. Jesteśmy elastyczni, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, jesteśmy w stanie modyfikować godziny pracy wychowawców. Świetlica spełnia funkcje opiekuńczo – wychowawcze, wspomagając i uzupełniając pracę szkoły we wszystkich obszarach.

- zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie  uczniom pomocy w nauce,

- zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,

- zagospodarowanie uczniom wolnego czasu,

- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci,

- wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,

- organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

- kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,

- organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,

- rozpoznawanie aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I – III

- rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp.

 

Organizujemy zajęcia:

- z zakresu żywego słowa w tym: czytelnictwo, opowiadanie baśni, bajek, legend, słuchanie programów radiowych, oglądanie programów telewizyjnych, filmów, rozrywki umysłowe, wycieczki edukacyjne;

- artystyczne: plastyczne, techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne z żywym słowem i pokazami scenicznymi;

- ruchowe przejawiające się głównie w grach, zabawach ruchowych, turniejach gier zręcznościowych, wycieczkach i zabawach na powietrzu.

 Dokładamy wszelkich starań aby klimat w świetlicy sprzyjał dzieciom, dlatego dbamy o nastrój i wystrój. Razem z naszymi wychowankami przygotowujemy dekoracje, systematycznie zakupujemy niezbędne artykuły papiernicze, zabawki, klocki, gry planszowe. Organizujemy przedstawienia teatralne, wystąpienia muzyczne, konkursy wewnątrz i zewnątrzszkolne. Przygotowujemy kiermasze okazjonalne, a uzyskane pieniądze przeznaczamy na paczki dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.

Falochron