| | | AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja
JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI I ROBIMY WSZYSTKO, ABY WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIAŁ !

ŚWIETLICA

Świetlica to miejsce, gdzie się bawimy oraz uczymy,
tutaj spędzamy swój wolny czas.

I gdzie każdego ranka z ciepłym uśmiechem
grono kolegów wita nas.
Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 7  im. H. Kołłątaja w Białymstoku


W roku szkolnym 2020/2021 w świetlicy szkolnej pracują wychowawcy:

 

  • Bożena Major
  • Dorota Sadowska
  • Joanna Poskrobko
  • ks. Marek Bielawski

Zapewniamy opiekę od godziny 6.45 do 17.15. Jesteśmy elastyczni, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, jesteśmy w stanie modyfikować godziny pracy wychowawców. Świetlica spełnia funkcje opiekuńczo – wychowawcze, wspomagając i uzupełniając pracę szkoły we wszystkich obszarach.

- zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie  uczniom pomocy w nauce,

- zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,

- zagospodarowanie uczniom wolnego czasu,

- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci,

- wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,

- organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

- kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,

- organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,

- rozpoznawanie aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I – III

- rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp.

 

Organizujemy zajęcia:

- z zakresu żywego słowa w tym: czytelnictwo, opowiadanie baśni, bajek, legend, słuchanie programów radiowych, oglądanie programów telewizyjnych, filmów, rozrywki umysłowe, wycieczki edukacyjne;

- artystyczne: plastyczne, techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne z żywym słowem i pokazami scenicznymi;

- ruchowe przejawiające się głównie w grach, zabawach ruchowych, turniejach gier zręcznościowych, wycieczkach i zabawach na powietrzu.

 Dokładamy wszelkich starań aby klimat w świetlicy sprzyjał dzieciom, dlatego dbamy o nastrój i wystrój. Razem z naszymi wychowankami przygotowujemy dekoracje, systematycznie zakupujemy niezbędne artykuły papiernicze, zabawki, klocki, gry planszowe. Organizujemy przedstawienia teatralne, wystąpienia muzyczne, konkursy wewnątrz i zewnątrzszkolne. Przygotowujemy kiermasze okazjonalne, a uzyskane pieniądze przeznaczamy na paczki dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia.

Akademia Bezpiecznego Puchatka
Akademia Przyszłości
Bieg Po Zdrowie
BohaterOn
Cyfrowo Bezpieczni
Dobrze Jemy
Dove
eTwinning
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Mamy Kota Na Punkcie Mleka
Microsoft Office 365
Nie Pal Przy Mnie Proszę
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Podstępne WZW
PROGRAM dla szkół
Szkoła w chmurze
Szlachetna Paczka
Trzymaj Formę
Znamię! Znam je?