JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI I ROBIMY WSZYSTKO, ABY WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIAŁ !

I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

Edukacja wczesnoszkolna  klasy I – III.

Obecnie w szkole funkcjonuje 6 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej:

 • klasa Ia - wychowawczyni p. Agnieszka Pawluczenia
 • zajęcia odbywają się w sali nr 7
 • klasa Ib - wychowawczyni p. Agnieszka Borkowska
 • zajęcia odbywają się w sali nr 7
 • klasa IIa- wychowawczyni p. Joanna Słowicka
 • zajęcia odbywają się w sali nr 12
 • klasa IIB- wychowawczyni p. Elżbieta Kuźmicka
 • zajecia odbywają się w sali nr 12
 • klasa IIIa – wychowawczyni  p. Marta Piskowska
 • zajęcia odbywają się   w sali nr 10
 • klasa IIIb - wychowawczyni p. Halina Małgorzata Smalkowska
 • zajęcia odbywają się w sali nr 10
 

 

   Wymienieni wyżej wychowawcy - nauczyciele prowadzą  zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej,  dodatkowo w klasach I –III odbywają się zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez p. Magdalenę Krzymińską i p. Annę Mikulską - Półtorak,  zajęcia komputerowe w kl. I prowadzone są przez wychowawców klasy, zaś w kl. II - III prowadzone przez p. Dorotę Mancewicz, i p. Julię Kołtek, zajęcia z religii katolickiej prowadzone przez p. Monikę Krygier i p.Konrada Bystrka, zajęcia z religii prawosławnej prowadzone przez p.Romana Sacharczuka. Ponadto uczniowie klas III uczestniczą w zajęciach języka migowego prowadzonych przez p. Krzysztofa Cisa.

Zajęcia odbywają się w profesjonalnie przygotowanych pracowniach lekcyjnych. Każda sala wyposażona jest w dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci ławki i krzesełka oraz meble. Pracownie dysponują również sprzętem multimedialnym z projektorem i ruchomym ekranem oraz laptopem z dostępem do Internetu. Uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych umieszczonych w kącikach zainteresowań np. w kąciku przyrodniczym, czytelniczym, plastycznym, rekreacyjnym, matematycznym, gier planszowych, łamigłówek. Każda klasa uczestniczy również w zajęciach komputerowych realizowanych w pracowni komputerowej oraz w zajęciach wychowania fizycznego na sali gimnastycznej.

 Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów proponujemy im szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych . Wśród nich są zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów: zajęcia taneczne, koło teatralno – taneczne, koło muzyczne – flażolety, koło matematyczne, koło teatralne, koło języka angielskiego, koło plastyczne, orgiami, nauka pływania na basenie dla kl.III , zajęcia przyrodnicze „Młody ekolog”, schola, zbiórki zuchowe oraz zajęcia wspomagające rozwój uczniów:  gimnastyka korekcyjna, ortograffiti, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i z matematyki, zajęcia dla dzieci z trudnościami w pisaniu „Kaligrafek”, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Nasi uczniowie prezentują swoje talenty i zdolności biorąc udział w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  W pozaszkolnych konkursach plastycznych, przedmiotowych, poetyckich, literackich, teatralnych i muzycznych zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Za niezwykle ważny sukces szkolnych drużyn sportowych kl. I –III uznajemy zdobycie przez kolejne trzy lata II miejsca w mieście Białymstoku w Międzyszkolnym Turnieju Gier i Zabaw Sportowych „Olimpijka”.

Bazując na Programie Wychowawczo - profilaktycznym szkoły szczególny nacisk kładziemy na wspieranie rozwoju ucznia poprzez korzystanie z dóbr kultury, dlatego organizujemy częste  wyjścia do teatru, filharmonii, na wystawy tematyczne, do Muzeum Alfonsa Karnego, Muzeum Ślendzińskich, Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum w Ratuszu. Zapraszamy również aktorów i muzyków na spektakle  i audycje muzyczne organizowane na terenie naszej szkoły.

Uczniowie klas I – III biorą udział w licznych programach i projektach edukacyjnych oraz profilaktycznych i ekologicznych m. in. „Trzymaj formę”, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Śniadanie w szkole”, ”Bezpieczny Internet”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna droga do szkoły” „Nie pal przy mnie proszę”, „Sprzątanie świata”, „Ratujmy kasztanowce”, „ Baterie zagrożeniem dla ludzi i środowiska”, „ Nakrętki na wózek inwalidzki”, „Pomagamy zwierzętom w schronisku”, „Świąteczna paczka”.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy administracyjno – obsługowi dbają o to aby  SP nr 7 była przyjazną, bezpieczną , szkołą  oferującą  uczniom solidne wykształcenie i  wspierającą rodziców w procesie wychowawczym.

Opracowanie: Anna Wasiluk

 

 

 

 

Falochron