| | | AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja
JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI I ROBIMY WSZYSTKO, ABY WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIAŁ !

I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

Edukacja wczesnoszkolna  klasy I – III.

Obecnie w szkole funkcjonuje 6 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej:

 • klasa Ia – wychowawczyni  p. Marta Piskowska
 • zajęcia odbywają się   w sali nr 10

 • klasa Ib - wychowawczyni p. Halina Małgorzata Smalkowska
 • zajęcia odbywają się w sali nr 10
 • klasa IIa - wychowawczyni p. Agnieszka Pawluczenia
 • zajęcia odbywają się w sali nr 7
 • klasa IIb - wychowawczyni p. Agnieszka Borkowska
 • zajęcia odbywają się w sali nr 7
 • klasa IIIa- wychowawczyni p. Joanna Słowicka
 • zajęcia odbywają się w sali nr 12
 • klasa IIIB- wychowawczyni p. Elżbieta Kuźmicka
 • zajecia odbywają się w sali nr 12
 

 

   Wymienieni wyżej wychowawcy - nauczyciele prowadzą  zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej,  dodatkowo w klasach I –III odbywają się zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez p.Magdalenę Krzymińską i p.Annę Mikulską - Półtorak,  zajęcia komputerowe w kl. I prowadzone są przez wychowawców klasy, zaś w kl. II - III prowadzone przez p.Tomasza Walesiuka i p.Julię Kołtek, zajęcia z religii katolickiej prowadzone przez p.Monikę Krygier i p.Konrada Bystrka, zajęcia z religii prawosławnej prowadzone przez p.Romana Sacharczuka. Ponadto w klasach trzecich realizowane są zajęcia z języka migowego prowadzone przez p.Krzysztofa Cisa.

Zajęcia odbywają się w profesjonalnie przygotowanych pracowniach lekcyjnych. Każda sala wyposażona jest w dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci ławki i krzesełka oraz meble. Pracownie dysponują również sprzętem multimedialnym z projektorem i ruchomym ekranem oraz laptopem z dostępem do Internetu. Uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych umieszczonych w kącikach zainteresowań np. w kąciku przyrodniczym, czytelniczym, plastycznym, rekreacyjnym, matematycznym, gier planszowych, łamigłówek. Każda klasa uczestniczy również w zajęciach komputerowych realizowanych w pracowni komputerowej oraz w zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych na sali gimnastycznej, boisku, siłowni, czy placu zabaw.

 Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów proponujemy im szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych . Wśród nich są zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów: zajęcia taneczne, zajęcia muzyczno-plastyczne, piłka nożna, koło matematyczne, zajęcia czytelnicze "Miłośnicy książek", zajęcia recytatorskie, koło języka angielskiego, koło plastyczne, orgiami, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia rozwijające zdolności polonistyczne, "Akademia dobrego wychowania", "Bajkoterapia w bibliotece", nauka pływania na basenie dla kl.III , koło "Z książką na ty", zbiórki zuchowe oraz zajęcia wspomagające rozwój uczniów:  gimnastyka korekcyjna, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i z matematyki, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa.

Nasi uczniowie prezentują swoje talenty i zdolności biorąc udział w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  W pozaszkolnych konkursach plastycznych, przedmiotowych, poetyckich, literackich, teatralnych i muzycznych zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Za niezwykle ważny sukces szkolnych drużyn sportowych kl. I –III uznajemy zdobycie przez kolejne trzy lata II miejsca w mieście Białymstoku w Międzyszkolnym Turnieju Gier i Zabaw Sportowych „Olimpijka”.

Bazując na Programie Wychowawczo - profilaktycznym szkoły szczególny nacisk kładziemy na wspieranie rozwoju ucznia poprzez korzystanie z dóbr kultury, dlatego organizujemy częste  wyjścia do teatru, filharmonii, na wystawy tematyczne, do Muzeum Alfonsa Karnego, Muzeum Ślendzińskich, Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum w Ratuszu. Zapraszamy również aktorów i muzyków na spektakle  i audycje muzyczne organizowane na terenie naszej szkoły.

Uczniowie klas I – III biorą udział w licznych programach i projektach edukacyjnych oraz profilaktycznych i ekologicznych m. in. „Trzymaj formę”, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Śniadanie w szkole”, ”Bezpieczny Internet”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna droga do szkoły” „Nie pal przy mnie proszę”, „Sprzątanie świata”, „Ratujmy kasztanowce”, „ Baterie zagrożeniem dla ludzi i środowiska”, „ Nakrętki na wózek inwalidzki”, „Pomagamy zwierzętom w schronisku”, „Świąteczna paczka”.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy administracyjno – obsługowi dbają o to aby  SP nr 7 była przyjazną, bezpieczną , szkołą  oferującą  uczniom solidne wykształcenie i  wspierającą rodziców w procesie wychowawczym.

Opracowanie: Anna Wasiluk

 

 

 

 

Akademia Bezpiecznego Puchatka
Akademia Przyszłości
Bieg Po Zdrowie
BohaterOn
Cyfrowo Bezpieczni
Dobrze Jemy
Dove
eTwinning
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Mamy Kota Na Punkcie Mleka
Microsoft Office 365
Nie Pal Przy Mnie Proszę
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Podstępne WZW
PROGRAM dla szkół
Szkoła w chmurze
Szlachetna Paczka
Trzymaj Formę
Znamię! Znam je?