Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

I ETAP EDUKACYJNY- KLASY I-III

Edukacja wczesnoszkolna -  klasy I – III.

Obecnie w szkole funkcjonuje 5 oddziałów edukacji wczesnoszkolnej:

  • klasa Ia - wychowawczyni p. Joanna Słowicka
  • zajęcia odbywają się w sali nr 7
  • klasa Ib - wychowawczyni p. Elżbieta Kuźmicka
  • zajęcia odbywają się w sali nr 7
  • klasa IIa- wychowawczyni p. Marta Piskowska
  • zajęcia odbywają się w sali nr 10
  • klasa IIB- wychowawczyni p. Halina Małgorzata Smalkowska
  • zajecia odbywają się w sali nr 10
  • klasa IIIa – wychowawczyni  p. Agnieszka Pawluczenia
  • zajęcia odbywają się   w sali nr 12

 

   Wymienieni wyżej wychowawcy - nauczyciele prowadzą  zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej,  dodatkowo w klasach I –III odbywają się zajęcia z języka angielskiego prowadzone przez p. Katarzynę Sawczyńską i p. Annę Mikulską - Półtorak, p. Łukasza Wojdakowskiego,  zajęcia komputerowe w kl. I prowadzone przez wychowawców klasy, zaś w kl. II - III prowadzone przez p. Dorotę Mancewicz, zajęcia z religii katolickiej prowadzone przez p. Monikę Krygier i p.Konrada Bystrka, zajęcia z religii prawosławnej prowadzone przez p.Romana Sacharczuka.

Zajęcia odbywają się w profesjonalnie przygotowanych pracowniach lekcyjnych. Każda sala wyposażona jest w dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci ławki i krzesełka oraz meble. Pracownie dysponują również sprzętem multimedialnym z projektorem i ruchomym ekranem oraz laptopem z dostępem do Internetu. Uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych umieszczonych w kącikach zainteresowań np. w kąciku przyrodniczym, czytelniczym, plastycznym, rekreacyjnym, matematycznym, gier planszowych, łamigłówek. Każda klasa uczestniczy również w zajęciach komputerowych realizowanych w pracowni komputerowej oraz w zajęciach wychowania fizycznego na sali gimnastycznej.

 Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów proponujemy im szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych . Wśród nich są zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów: zajęcia taneczne, koło teatralno – taneczne, koło muzyczne – flażolety, koło matematyczne, koło teatralne, koło języka angielskiego, koło plastyczne „Plasteum”, orgiami, nauka pływania na basenie dla kl.III , zajęcia przyrodnicze „Młody ekolog”, schola, zbiórki zuchowe oraz zajęcia wspomagające rozwój uczniów:  gimnastyka korekcyjna, ortograffiti, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i z matematyki, zajęcia dla dzieci z trudnościami w pisaniu „Kaligrafek”, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

Nasi uczniowie prezentują swoje talenty i zdolności biorąc udział w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  W pozaszkolnych konkursach plastycznych, przedmiotowych, poetyckich, literackich, teatralnych i muzycznych zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Za niezwykle ważny sukces szkolnych drużyn sportowych kl. I –III uznajemy zdobycie przez kolejne trzy lata II miejsca w mieście Białymstoku w Międzyszkolnym Turnieju Gier i Zabaw Sportowych „Olimpijka”.

Bazując na Programie Wychowawczym  Szkoły szczególny nacisk kładziemy na wspieranie rozwoju ucznia poprzez korzystanie z dóbr kultury, dlatego organizujemy częste  wyjścia do teatru, filharmonii, na wystawy tematyczne, do Muzeum Alfonsa Karnego, Muzeum Ślendzińskich, Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum w Ratuszu. Zapraszamy również aktorów i muzyków na spektakle  i audycje muzyczne organizowane na terenie naszej szkoły.

Uczniowie klas I – III biorą udział w licznych programach i projektach edukacyjnych oraz profilaktycznych i ekologicznych m. in. „Trzymaj formę”, „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”, „Śniadanie w szkole”, ”Bezpieczny Internet”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna droga do szkoły” „Nie pal przy mnie proszę”, „Sprzątanie świata”, „Ratujmy kasztanowce”, „ Baterie zagrożeniem dla ludzi i środowiska”, „ Nakrętki na wózek inwalidzki”, „Pomagamy zwierzętom w schronisku”, „Świąteczna paczka”.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy administracyjno – obsługowi dbają o to aby  SP nr 7 była przyjazną, bezpieczną , szkołą  oferującą  uczniom solidne wykształcenie i  wspierającą rodziców w procesie wychowawczym.

 

 

 

 

Falochron