Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV-VII

Drugi etap edukacyjny - klasy IV-VII

Obecnie w szkole funkcjonuje 9 oddziałów klas IV-VII:

klasa IVa - wychowawczyni p. Ewa Kossakowska

klasa IVb - wychowawczyni p. Agnieszka Cudowska

klasa IVc - wychowawczyni p. Agnieszka Jurgilewicz

klasa Va - wychowawczyni p. Katarzyna Sawczyńska

klasa Vb - wychowawczyni p. Anna Mikulska-Półtorak

klasa VIa - wychowawca p. Tomasz Walesiuk

klasa VIb - wychowawca p. Bogusław Jurgielewicz

klasa VIIa - wychowawczyni p. Magdalena Krzymińska

klasa VIIb - wychowawczyni p. Katarzyna Jaworska

 

     Zajęcia odbywają się w profesjonalnie przygotowanych pracowniach lekcyjnych. Każda sala wyposażona jest w dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci ławki i krzesła oraz meble. Pracownie dysponują również sprzętem multimedialnym z projektorem i ruchomym ekranem oraz laptopem z dostępem do Internetu. Uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych umieszczonych w kącikach zainteresowań np. w kąciku rekreacyjnym, przyrodniczym, czytelniczym, plastycznym, matematycznym, gier planszowych, łamigłówek. Każda klasa uczestniczy również w zajęciach komputerowych realizowanych w pracowni komputerowej oraz w zajęciach wychowania fizycznego na sali gimnastycznej.

    Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów proponujemy im szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Wśród nich są zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów: koło plastyczne, koło muzyczne, koło historyczne, koło przyrodnicze, koło polonistyczne, koło matematyczne, koło informatyczne, koło języka angielskiego, koło gitarowe, koło religijne, koło "Biblijne łamigłówki", schola, chór szkolny, język cerkiewnosłowiański, zajęcia sportowe takie jak: badmington, unihokej, piłka nożna dziewcząt i chłopców, zbiórki zuchowe oraz zajęcia wspomagające rozwój uczniów: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i z matematyki.

    Nasi uczniowie prezentują swoje talenty i zdolności biorąc udział w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  W pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, plastycznych, sportowych, poetyckich, literackich, teatralnych i muzycznych zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.

     Bazując na Programie Wychowawczym  Szkoły szczególny nacisk kładziemy na wspieranie rozwoju ucznia poprzez korzystanie z dóbr kultury, dlatego organizujemy częste  wyjścia do opery, teatru, filharmonii, na wystawy tematyczne, do Muzeum Alfonsa Karnego, Muzeum Ślendzińskich, Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum w Ratuszu. Zapraszamy również aktorów i muzyków na spektakle  i audycje muzyczne organizowane na terenie naszej szkoły.

      Uczniowie klas IV – VII biorą udział w licznych programach i projektach edukacyjnych oraz profilaktycznych i ekologicznych m. in. „Trzymaj formę”, „Mleko w szkole”, „Śniadanie w szkole”, ”Bezpieczny Internet”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna droga do szkoły” „Nie pal przy mnie proszę”, „Sprzątanie świata”, „Ratujmy kasztanowce”, „Baterie zagrożeniem dla ludzi i środowiska”, „Nakrętki na wózek inwalidzki”, „Pomagamy zwierzętom w schronisku”, „Świąteczna paczka”.

      Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy administracyjno – obsługowi dbają o to aby  SP nr 7 była przyjazną, bezpieczną, szkołą  oferującą  uczniom solidne wykształcenie i  wspierającą rodziców w procesie wychowawczym.

Falochron