Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

INFORMACJE DLA RODZICÓW

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/17

W niżej wymienionych dniach w świetlicy szkolnej nauczyciele będą pełnili dyżury i sprawowali opiekę nad uczniami, którzy tej opieki będą potrzebowali. Stołówka w tych dniach będzie nieczynna.

 14 października 2016r. (na podstawie Karty Nauczyciela z okazji Dnia Edukacji Narodowej)

 

 

1. 5.10.2016r Konferencja
2. 31.10.2016 Dzień przed  Św.1 Listopada
3. 2.05.2017 Wtorek przed świętem 3 Maja
4. 4.05.2017 Czwartek po święcie 3 Maja
5. 5.05.2017 Piątek po święcie 3 Maja
6. 16.06.2017 Piątek po święcie Bożego Ciała


 

TERMINY PRZERW ŚWIĄTECZNYCH: - zapewniamy opiekę w świetlicy dla dzieci jej potrzebujących w godz. 7.00-17.00

Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2016- 30 grudnia2016 r.

Wiosenna przerwa świąteczna: 13 - 18 kwietnia 2017 r.

 

FERIE ZIMOWE: 23 STYCZNIA - 3 LUTEGO 2017R.

REKRUTACJA 2017/2018