Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy 6 innowacji pedagogicznych:


1. Patriotyzm jutra w stulecie odzyskania niepodległości

autor: Piotr Białokozowicz

uczestnicy: uczniowie klasy IV -VI


2. Pierwszak w świecie literatury

autor: Joanna Słowicka

uczestnicy: uczniowie klasy Ia


3. Bliżej natury  - bliżej człowieka

autor: Ewa Kossakowska

uczestnicy: uczniowie klasy Va


4. Literackie inspiracje

autor: Karolina Frąckiewicz, Dorota Mancewicz, Joanna Poskrobko

uczestnicy: uczniowie klasy Ia, IVd, Vb


5. English is fun

autor: Łukasz Wojdakowski

uczestnicy: uczniowie klasy: VIIIb, IVa, IVb, IVd


6. Zainspirować i odkryć talenty - edukacja regionalna.

autor: Dorota Mancewicz, Konrad Bystrek

uczestnicy: uczniowie klasy IVc

 

W roku 2017/2018 realizowane są 2 innowacje pedagogiczne:

 

1. Muzyka uszlachetnia człowieka

autor: Joanna Słowicka

uczestnicy: uczniowie klasy 3a

 

2. Komputerowe okno na świat

autor: Dorota Mancewicz

uczestnicy: uczniowie klasy 3c

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 realizowanych jest innowacje pedagogiczne:


1. Bajkowe inspiracje 

*autorzy: D. Mancewicz i J. Poskrobko

* uczestnicy: grupa uczniów z klas 2b, 2d, 3a, 3b

 

2. Poznajemy zawody

* autorzy: A. Borkowska i K. Bystrek

* uczestnicy: grupa uczniów z klasy 2b

 

 3. Uczeń w świecie wartości

* autorzy: D. Mancewicz i J. Słowicka

*uczestnicy: uczniowie klas 2a i 2c

 

4. Muzyka uszlachetnia człowieka

* autor: Joanna Słowicka

* uczestnicy: uczniowie klasy 2a

 

5. Dotknąć przeszłości czyli spotkania z historią w Muzeum Wojska Polskiego

* autor: Piotr Białokozowicz

* uczestnicy: uczniowie klasy IV -VI

Falochron