Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

UBEZPIECZENIE NNW

Dane kontaktowe firmy InterRisk wybranej przez Radę Rodziców w związku z grupową ofertą na ubezpieczenie NNW na rok 2018/2019
tel.(85) 676-10-40 lub 531-499-933 lub 601-373-094, strona internetowa www.kapital.net.pl
Nr polisy:EDU-A/P 050807, OPCJA EDU PLUS.
Potrzebne formularze dostępne są na stronie internetowej firmy lub w siedzibie firmy(adres można znaleźć na wspomnianej wcześniej stronie).
W formularzu zgłoszeniowym, w przypadku naszej szkoły, nie jest wymagana pieczątka potwierdzająca".
Falochron