| | | AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja
JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI I ROBIMY WSZYSTKO, ABY WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIAŁ !

"E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im.H.Kołłątaja w Białymstoku"

 logo.jpg [1386x127]

 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku

 

Celem głównym projektu zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji informatycznych, matematycznych, posługiwania się językiem angielskim i poprawa wymowy oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 200 uczniów/uczennic, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku do 28.02.2018 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

A) Wyposażenia pracowni w sprzęt TIK.

B) Szkoleń nauczycieli:

1) Doskonalenie kompetencji informatycznych i TIK nauczycieli:

 • Kurs doskonalący dla nauczycieli: wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • Kurs programowania w językach: Scratch i Balti.

2) Doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej:

 • Warsztaty „Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dyskalkulią, uczniem autystycznym, z nadpobudliwym psychoruchowo”.

C) Zajęć pozalekcyjnych w ramach I etapu edukacyjnego:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • koło matematyczne,
 • warsztaty informatyczno-językowe,
 • warsztaty informatyczne z elementami programowania,
 • indywidualna terapia logopedyczna.

D) Zajęć pozalekcyjnych w ramach II etapu edukacyjnego:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • koło matematyczne,
 • warsztaty informatyczno-językowe,
 • warsztaty informatyczne z elementami programowania,
 • indywidualna terapia logopedyczna,
 • warsztaty „Młody menadżer”
 • warsztaty „Projektanci gier interaktywnych”
 • warsztaty „Jak się uczyć- mój styl uczenia się”
 • Trening twórczego myślenia „Jestem kreatywny”

E) Wyjazdów edukacyjnych.

F) Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

1) produkty

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 20 (16-K, 4-M)

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie - 15 (14-K, 1-M)

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych - 200 (95-dz, 105-ch)

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 15 (14-K, 1-M)

2) rezultaty:

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 200 (95-dz,105-ch)

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1

- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 20 (16-K, 4-M)

 

Wartość projektu: 306 226,53 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 260 292,55 zł.

SZCZEPIMY SIE
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Akademia Przyszłości
Bieg Po Zdrowie
BohaterOn
Cyfrowo Bezpieczni
Dobrze Jemy
Dove
eTwinning
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Mamy Kota Na Punkcie Mleka
Microsoft Office 365
Nie Pal Przy Mnie Proszę
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Podstępne WZW
PROGRAM dla szkół
Szkoła w chmurze
Szlachetna Paczka
Trzymaj Formę
Znamię! Znam je?