JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI I ROBIMY WSZYSTKO, ABY WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIAŁ !

"E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im.H.Kołłątaja w Białymstoku"

 logo.jpg [1386x127]

 

 

Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

E-edukacja szansą na lepszy rozwój i przyszłość ucznia SP Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku

 

Celem głównym projektu zwiększenie możliwości rozwoju kompetencji informatycznych, matematycznych, posługiwania się językiem angielskim i poprawa wymowy oraz poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych przez 200 uczniów/uczennic, a także wzrost kwalifikacji zawodowych 20 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 7 im. H. Kołłątaja w Białymstoku do 28.02.2018 roku.

 

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

A) Wyposażenia pracowni w sprzęt TIK.

B) Szkoleń nauczycieli:

1) Doskonalenie kompetencji informatycznych i TIK nauczycieli:

 • Kurs doskonalący dla nauczycieli: wykorzystanie tablicy interaktywnej w dydaktyce, tworzenie pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informatycznych
 • Kurs programowania w językach: Scratch i Balti.

2) Doskonalenie kompetencji nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej:

 • Warsztaty „Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z dyskalkulią, uczniem autystycznym, z nadpobudliwym psychoruchowo”.

C) Zajęć pozalekcyjnych w ramach I etapu edukacyjnego:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • koło matematyczne,
 • warsztaty informatyczno-językowe,
 • warsztaty informatyczne z elementami programowania,
 • indywidualna terapia logopedyczna.

D) Zajęć pozalekcyjnych w ramach II etapu edukacyjnego:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,
 • koło matematyczne,
 • warsztaty informatyczno-językowe,
 • warsztaty informatyczne z elementami programowania,
 • indywidualna terapia logopedyczna,
 • warsztaty „Młody menadżer”
 • warsztaty „Projektanci gier interaktywnych”
 • warsztaty „Jak się uczyć- mój styl uczenia się”
 • Trening twórczego myślenia „Jestem kreatywny”

E) Wyjazdów edukacyjnych.

F) Doradztwa edukacyjno-zawodowego.

 

Oczekiwane efekty:

1) produkty

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych-1

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 20 (16-K, 4-M)

- liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie TIK w programie - 15 (14-K, 1-M)

- liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych - 200 (95-dz, 105-ch)

- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 15 (14-K, 1-M)

2) rezultaty:

- liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu - 200 (95-dz,105-ch)

- liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących  sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych - 1

- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 20 (16-K, 4-M)

 

Wartość projektu: 306 226,53 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 260 292,55 zł.

Falochron