JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI I ROBIMY WSZYSTKO, ABY WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIAŁ !

DRUGI ETAP EDUKACYJNY KLASY IV-VIII

Drugi etap edukacyjny - klasy IV-VIII

 

Obecnie w szkole funkcjonuje 11 oddziałów klas IV-VIII:

klasa IVa - wychowawczyni p. Katarzyna Jaworska

klasa Va - wychowawczyni p. Magdalena Krzymińska

klasa Vc - wychowawczyni p. Dorota Mancewicz

klasa Vd - wychowawczyni p. Julia Kołtek

klasa VIa - wychowawczyni p. Ewa Kossakowska

klasa VIb - wychowawczyni p. Izabela Zielińska

klasa VIc - wychowawczyni p. Agnieszka Jurgilewicz

klasa VIIa - wychowawczyni p. Katarzyna Sawczyńska

klasa VIIb - wychowawczyni p. Anna Mikulska - Półtorak

klasa VIIIa - wychowawca p. Tomasz Walesiuk

klasa VIIIb - wychowawca p. Bogusław Jurgielewicz

 

     Zajęcia odbywają się w profesjonalnie przygotowanych pracowniach lekcyjnych. Każda sala wyposażona jest w dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci ławki i krzesła oraz meble. Pracownie dysponują również sprzętem multimedialnym z projektorem i ruchomym ekranem oraz laptopem z dostępem do Internetu. Uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych umieszczonych w kącikach zainteresowań np. w kąciku rekreacyjnym, przyrodniczym, czytelniczym, plastycznym, matematycznym, gier planszowych, łamigłówek. Każda klasa uczestniczy również w zajęciach komputerowych realizowanych w pracowni komputerowej oraz w zajęciach wychowania fizycznego na sali gimnastycznej.

    Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów proponujemy im szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Wśród nich są zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów: koło plastyczne, koło muzyczne, koło historyczne, koło przyrodnicze, koło polonistyczne, koło matematyczne, koło informatyczne, koło języka angielskiego, koło gitarowe, koło religijne, koło "Biblijne łamigłówki", schola, chór szkolny, język cerkiewnosłowiański, zajęcia sportowe takie jak: badmington, unihokej, piłka nożna dziewcząt i chłopców, zbiórki harcerskie oraz zajęcia wspomagające rozwój uczniów: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i z matematyki.

    Nasi uczniowie prezentują swoje talenty i zdolności biorąc udział w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  W pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, plastycznych, sportowych, poetyckich, literackich, teatralnych i muzycznych zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.

     Bazując na Programie Wychowawczo -Profilaktycznym  Szkoły szczególny nacisk kładziemy na wspieranie rozwoju ucznia poprzez korzystanie z dóbr kultury, dlatego organizujemy częste  wyjścia do opery, teatru, filharmonii, na wystawy tematyczne, do Muzeum Alfonsa Karnego, Muzeum Ślendzińskich, Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum w Ratuszu. Zapraszamy również aktorów i muzyków na spektakle  i audycje muzyczne organizowane na terenie naszej szkoły.

      Uczniowie klas IV – VIII biorą udział w licznych programach i projektach edukacyjnych oraz profilaktycznych i ekologicznych m. in. „Trzymaj formę”, „Mleko w szkole”, „Śniadanie w szkole”, ”Bezpieczny Internet”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna droga do szkoły” „Nie pal przy mnie proszę”, „Sprzątanie świata”, „Ratujmy kasztanowce”, „Baterie zagrożeniem dla ludzi i środowiska”, „Nakrętki na wózek inwalidzki”, „Pomagamy zwierzętom w schronisku”, „Świąteczna paczka”, "My dla innych".

      Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy administracyjno – obsługowi dbają o to aby  SP nr 7 była przyjazną, bezpieczną, szkołą  oferującą  uczniom solidne wykształcenie i  wspierającą rodziców w procesie wychowawczym.

Falochron