| | | AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja
JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI I ROBIMY WSZYSTKO, ABY WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIAŁ !

II ETAP EDUKACYJNY KLASY IV-VIII

Drugi etap edukacyjny - klasy IV-VIII

 

Obecnie w szkole funkcjonuje 11 oddziałów klas IV-VIII:

klasa IVa - wychowawca p. Tomasz Walesiuk

klasa IVb - wychowawca p. Bogusław Jurgielewicz

klasa Va - wychowawczyni p. Katarzyna Jaworska

klasa VIa - wychowawczyni p. Magdalena Krzymińska

klasa VIc - wychowawczyni p. Małgorzata Popko

klasa VId - wychowawczyni p. Julia Kołtek

klasa VIIa - wychowawczyni p. Ewa Kossakowska

klasa VIIb - wychowawczyni p. Izabela Zielińska

klasa VIIc - wychowawczyni p. Agnieszka Jurgilewicz

klasa VIIIa - wychowawczyni p. Katarzyna Sawczyńska

klasa VIIIb - wychowawczyni p. Anna Mikulska - Półtorak

 

     Zajęcia odbywają się w profesjonalnie przygotowanych pracowniach lekcyjnych. Każda sala wyposażona jest w dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci ławki i krzesła oraz meble. Pracownie dysponują również sprzętem multimedialnym z projektorem i ruchomym ekranem oraz laptopem z dostępem do Internetu. Uczniowie korzystają z różnorodnych pomocy dydaktycznych umieszczonych w kącikach zainteresowań np. w kąciku rekreacyjnym, przyrodniczym, czytelniczym, plastycznym, matematycznym, gier planszowych, łamigłówek. Każda klasa uczestniczy również w zajęciach komputerowych realizowanych w pracowni komputerowej oraz w zajęciach wychowania fizycznego na sali gimnastycznej.

    Dbając o wszechstronny rozwój naszych uczniów proponujemy im szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Wśród nich są zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów: koło plastyczne, koło muzyczne, koło historyczne, koło przyrodnicze, koło polonistyczne, koło matematyczne, koło informatyczne, koło języka angielskiego, koło fizyczne, koło chemiczne koło gitarowe, koło religijne, schola, język cerkiewnosłowiański, zajęcia sportowe takie jak: badmington, unihokej, piłka nożna dziewcząt i chłopców, zajęcia ogólnorozwojowe z elementami lekkiejatletyki, zajęcia sportowe "W zdrowym ciele, zdrowy duch",przygotowanie do konkursu z języka niemieckiego, przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, zajęcia  eTwinning, zajęcia teatralne, zajęcia dodatkowe "Biolodzy na 5", koło biologiczne "Z biologią za pan brat", język cerkiewnosłowiański i rosyjśki,  zajęcia z komunikacji społecznej, zbiórki harcerskie oraz zajęcia wspomagające rozwój uczniów: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego i z matematyki.

    Nasi uczniowie prezentują swoje talenty i zdolności biorąc udział w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  W pozaszkolnych konkursach przedmiotowych, plastycznych, sportowych, poetyckich, literackich, teatralnych i muzycznych zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia.

     Bazując na Programie Wychowawczo -Profilaktycznym  Szkoły szczególny nacisk kładziemy na wspieranie rozwoju ucznia poprzez korzystanie z dóbr kultury, dlatego organizujemy częste  wyjścia do opery, teatru, filharmonii, na wystawy tematyczne, do Muzeum Alfonsa Karnego, Muzeum Ślendzińskich, Muzeum Wojska Polskiego czy Muzeum w Ratuszu. Zapraszamy również aktorów i muzyków na spektakle  i audycje muzyczne organizowane na terenie naszej szkoły.

      Uczniowie klas IV – VIII biorą udział w licznych programach i projektach edukacyjnych oraz profilaktycznych i ekologicznych m. in. „Trzymaj formę”, „Program dla szkół - mleko, owoce i warzywa”, „Bieg po zdrowie”, ”Bezpieczny Internet”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczna droga do szkoły” „Nie pal przy mnie proszę”, „Sprzątanie świata”, „Ratujmy kasztanowce”, „Baterie zagrożeniem dla ludzi i środowiska”, „Akademia Przyszłości”, „Pomagamy zwierzętom w schronisku”, „Szlachetna paczka”, "My dla innych".

      Dyrekcja, grono pedagogiczne i pracownicy administracyjno – obsługowi dbają o to aby  SP nr 7 była przyjazną, bezpieczną, szkołą  oferującą  uczniom solidne wykształcenie i  wspierającą rodziców w procesie wychowawczym.

Akademia Bezpiecznego Puchatka
Akademia Przyszłości
Bieg Po Zdrowie
BohaterOn
Cyfrowo Bezpieczni
Dobrze Jemy
Dove
eTwinning
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Mamy Kota Na Punkcie Mleka
Microsoft Office 365
Nie Pal Przy Mnie Proszę
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Podstępne WZW
PROGRAM dla szkół
Szkoła w chmurze
Szlachetna Paczka
Trzymaj Formę
Znamię! Znam je?