Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

KONTO RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

Wpłaty na RR są dobrowolne: 50zł na rok(5zł/miesiąc!), 40zł na rok w przypadku drugiego dziecka, 0zł w przypadku każdego kolejnego dziecka uczącego się obecnie w szkole. Jeśli nie mamy możliwości wpłacenia nawet takiej kwoty prosimy o każde wsparcie. Wpłat można dokonywać u wychowawcy, w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto Rady Rodziców (z zaznaczeniem jakie dziecko i z której klasy).

Przygotowujemy się także do obchodów 100-lecia SP7 i jest to dodatkowy argument aby wspomóc finansowo szkołę.

W przypadku uwag i zapytań co do wydatków Rady Rodziców proszę      o kontakt(podany na stronie szkoły).

Nr konta Rady Rodziców: 29 8099 0004 0010 1012 3000 0010

Z wyrazami szacunku

                        Dorota Gołaszewska-przewodnicząca Rady Rodziców

Falochron