Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

REALIZOWANE PROGRAMY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W SP 7 REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

                

 

          

 

 

Falochron