Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

REALIZOWANE PROGRAMY

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SP 7 REALIZOWANE SĄ NASTĘPUJĄCE PROGRAMY PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

                

 

    

   

   

Falochron