Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

Galeria

MIEJSKA KONFERACJA „ZROZUMIEĆ I POMÓC cz. VI. INDYWIDUALIZACJA W PRAKTYCE – OD DIAGNOZY DO POMOCY - WESPRZEĆ DZIECKO, RODZINĘ I SZKOŁĘ”

Dnia 5 października 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 7 odbyła się konferencja „Od diagnozy do terapii - wesprzeć dziecko, rodzinę, szkołę" - Forum wymiany ofert wspierających dziecko, rodzinę i szkołę. Celem konferencji było przybliżenie problemów psychicznych dzieci i młodzieży, wsparcie rodziców i szkoły we wczesnym rozpoznawania zaburzeń oraz przedstawienie informacji na temat form pomocy świadczonych dzieciom i ich rodzicom przez instytucje i organizacje pozarządowe miasta Białegostoku. Aktualna i rzetelna informacja może ułatwić szkole projektowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej i nawiązanie współpracy z rodzicami oraz właściwymi podmiotami.

Ilość zdjęć: 57

Falochron