JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI I ROBIMY WSZYSTKO, ABY WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIAŁ !

Galeria

WIZYTA W DOMU OPIEKI SPOŁECZNEJ

9 października obchodzony był Światowy Dzień Poczty, który rozpoczął Międzynarodowy Tydzień Pisania Listów. Zachęcający do refleksji nad odchodzącym w przeszłość sposobem komunikowania się. Z tej okazji zachęciliśmy uczniów kl. IV-VI naszej szkoły do ożywienia tradycyjnej korespondencji i napisania listu do podopiecznych Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Franciszkanek Od Cierpiących w Białymstoku. Nasi uczniowie wspaniale opowiedzieli w swoich listach o szkole, swoich zainteresowaniach, sposobach spędzania wolnego czasu, o swoich smutkach i radościach. Przygotowano też kolorowe pocztówki w wykonaniu kl. III A oraz część artystyczną, w której uczniowie zaprezentowali swoje talenty taneczne, recytatorskie i wokalne. Taki mały gest płynący z serca na twarzach podopiecznych wywołał uśmiech i niejedna łezka została uroniona.

Ilość zdjęć: 13

Falochron