Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

Kadra

Anna Wasiluk

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor SP 7

Beata Dzieszko

Funkcja: Dyrekcja

Wicedyrektor SP 7

Piotr Białokozowicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Agnieszka Borkowska

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny

Konrad Bystrek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej i doradztwa zawodowego

Karolina Frąckiewicz

Funkcja: Bibliotekarz

Nauczyciel - bibliotekarz

Tamara Grygoruk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Tamara Jakoniuk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii

Katarzyna Jaworska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy VIIIb

Barbara Joka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel geografii

Bogusław Jurgielewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca klasy VIIb

Agnieszka Jurgilewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca klasy Vc

ks. Tomasz Kiercel

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej

Dorota Kiercul - Wysocka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel matematyki

Julia Kołtek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki i informatyki oraz wychowawca klasy IVd

Katarzyna Koneczny - Wądołowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel plastyki i edukacji dla bezpieczeństwa

Ewa Kossakowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel przyrody i biologii oraz wychowawca klasy Va

Zbigniew Kozikowski

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Monika Krygier

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej, biologii i wiedzy do życia w rodzinie oraz wychowawca klasy IVb

Magdalena Krzymińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel historii i język angielskiego oraz wychowawca klasy VIIIa

Elżbieta Kuźmicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy Ib

Iwona Leszczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego

Bożena Major

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca świetlicy, społeczny kierownik świetlicy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Dorota Mancewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel informatyki i matematyki oraz wychowawca klasy IVc

Anna Mikulska - Półtorak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca klasy VIb

Małgorzata Naczas - Filonik

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka niemieckiego

Wojciech Panasewicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel fizyki

Agnieszka Pawluczenia

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy IIIa

Marta Piskowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy IIa

Małgorzata Popko

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego

Joanna Poskrobko

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel - bibliotekarz

Roman Sacharczuk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii prawosławnej

Dorota Sadowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca świetlicy

Katarzyna Sawczyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca klasy VIa

Joanna Słowicka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy Ia

Małgorzata Smalkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIb

Tomasz Walesiuk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki i informatyki oraz wychowawca klasy VIIa

Jerzy Wilkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Łukasz Wojdakowski

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca klasy IVa

Izabela Zielińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel muzyki i techniki oraz wychowawca klasy Vb
Falochron