Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

Kadra

Anna Wasiluk

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor SP 7

Bożena Kania

Funkcja: Dyrekcja

Wicedyrektor SP 7

Piotr Białokozowicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii

Agnieszka Borkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIIb

Konrad Bystrek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej i doradztwa zawodowego

Agnieszka Cudowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego oraz matematyki i wychowawca klasy IVb

Beata Dzieszko

Funkcja: Bibliotekarz

Nauczyciel - bibliotekarz

Anna Fajkowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel fizyki

Tamara Grygoruk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Tamara Jakoniuk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii

Katarzyna Jaworska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca klasy VIIb

Barbara Joka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel geografii

Bogusław Jurgielewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy VIb

Agnieszka Jurgilewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy IVc

ks. Tomasz Kiercel

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej

Julia Kołtek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel zajęć komputerowych

Katarzyna Koneczny - Wądołowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel plastyki

Ewa Kossakowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel przyrody i wychowawca klasy IVa

Monika Krygier

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej i biologii

Magdalena Krzymińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka angielskiego oraz historii i wychowawca klasy VIIa

Elżbieta Kuźmicka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIId

Iwona Leszczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego

Bożena Major

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

pedagog szkolny, społeczny kierownik świetlicy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Dorota Mancewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIIc

Anna Mikulska - Półtorak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego i wychowawca klasy Vb

Małgorzata Naczas - Filonik

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka niemieckiego

Agnieszka Pawluczenia

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIa

Marta Piskowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy Ia

Joanna Poskrobko

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca świetlicy

Karolina Rutkowska

Funkcja: Bibliotekarz

Nauczyciel - bibliotekarz

Roman Sacharczuk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii prawosławnej

Dorota Sadowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca świetlicy

Katarzyna Sawczyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego i wychowawca klasy Va

Joanna Słowicka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIIa

Halina Małgorzata Smalkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy Ib

Tomasz Walesiuk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki oraz zajęć komputerowych i wychowawca klasy VIa

Jerzy Wilkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Izabela Zielińska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel muzyki i techniki
Falochron