| | | AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja
JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI I ROBIMY WSZYSTKO, ABY WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIAŁ !

Kadra

Anna Wasiluk

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor SP 7

Beata Dzieszko

Funkcja: Dyrekcja

Wicedyrektor SP 7

Piotr Białokozowicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

ks. Marek Bielawski

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej

Agnieszka Borkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy IIb

Konrad Bystrek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej i doradztwa zawodowego

Karolina Frąckiewicz

Funkcja: Bibliotekarz

Nauczyciel - bibliotekarz

Tamara Grygoruk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Monika Grynczel

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii

Katarzyna Jaworska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy Va

Bogusław Jurgielewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca klasy IVb

Agnieszka Jurgilewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca klasy VIIc

Dorota Kiercul - Wysocka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel matematyki

Julia Kołtek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki i informatyki oraz wychowawca klasy VId

Ewa Kossakowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel przyrody, biologii i geografii oraz wychowawca klasy VIIa

Zbigniew Kozikowski

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Monika Krygier

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej, biologii, geografii i wiedzy do życia w rodzinie

Magdalena Krzymińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel historii i języka angielskiego oraz wychowawca klasy VIa

Elżbieta Kuźmicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy IIIb

Iwona Leszczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego

Bożena Major

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca świetlicy, społeczny kierownik świetlicy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Dorota Mancewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

nauczyciel informatyki i matematyki oraz wychowawca klasy VIc (urlop macierzyński)

Anna Matwiejczyk - Chwojko

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii

Anna Mikulska - Półtorak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca klasy VIIIb

Małgorzata Naczas - Filonik

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka niemieckiego

Wojciech Panasewicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel fizyki

Agnieszka Pawluczenia

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy IIa

Marta Piskowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy Ia

Małgorzata Popko

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca klasy VIc

Joanna Poskrobko

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel - bibliotekarz

Joanna Romanowicz

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny

Roman Sacharczuk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii prawosławnej

Dorota Sadowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca świetlicy

Katarzyna Sawczyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca klasy VIIIa

Joanna Słowicka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIIa

Małgorzata Smalkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy Ib

Tomasz Walesiuk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki i informatyki oraz wychowawca klasy IVa

Katarzyna Wądołowska - Koneczny

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Jerzy Wilkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Izabela Zielińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel muzyki, plastyki i techniki oraz wychowawca klasy VIIb
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Akademia Przyszłości
Bieg Po Zdrowie
BohaterOn
Cyfrowo Bezpieczni
Dobrze Jemy
Dove
eTwinning
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Mamy Kota Na Punkcie Mleka
Microsoft Office 365
Nie Pal Przy Mnie Proszę
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna
Podstępne WZW
PROGRAM dla szkół
Szkoła w chmurze
Szlachetna Paczka
Trzymaj Formę
Znamię! Znam je?