JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI I ROBIMY WSZYSTKO, ABY WIRUS SIĘ NIE ROZPRZESTRZENIAŁ !

Kadra

Anna Wasiluk

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor SP 7

Beata Dzieszko

Funkcja: Dyrekcja

Wicedyrektor SP 7

Piotr Białokozowicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Agnieszka Borkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy Ib

Konrad Bystrek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej i doradztwa zawodowego

Karolina Frąckiewicz

Funkcja: Bibliotekarz

Nauczyciel - bibliotekarz

Tamara Grygoruk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Tamara Jakoniuk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii

Katarzyna Jaworska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy IVa

Barbara Joka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel geografii

Bogusław Jurgielewicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca klasy VIIIb

Agnieszka Jurgilewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego oraz wychowawca klasy VIc

ks. Tomasz Kiercel

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej

Dorota Kiercul - Wysocka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel matematyki

Julia Kołtek

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki i informatyki oraz wychowawca klasy Vd

Ewa Kossakowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel przyrody, biologii i geografii oraz wychowawca klasy VIa

Zbigniew Kozikowski

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Monika Krygier

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej, biologii i wiedzy do życia w rodzinie

Magdalena Krzymińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel historii i języka angielskiego oraz wychowawca klasy Va

Elżbieta Kuźmicka

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy IIb

Iwona Leszczyńska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego

Bożena Major

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca świetlicy, społeczny kierownik świetlicy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Dorota Mancewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel informatyki i matematyki oraz wychowawca klasy Vc

Anna Mikulska - Półtorak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca klasy VIIb

Małgorzata Naczas - Filonik

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka niemieckiego

Wojciech Panasewicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel fizyki

Agnieszka Pawluczenia

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy Ia

Marta Piskowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy IIIa

Małgorzata Popko

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego

Joanna Poskrobko

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel - bibliotekarz

Joanna Romanowicz

Funkcja: Pedagog

Pedagog szkolny

Roman Sacharczuk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii prawosławnej

Dorota Sadowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca świetlicy

Katarzyna Sawczyńska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego oraz wychowawca klasy VIIa

Joanna Słowicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIa

Małgorzata Smalkowska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIIb

Marzena Szyłak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii

Tomasz Walesiuk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki i informatyki oraz wychowawca klasy VIIIa

Katarzyna Wądołowska - Koneczny

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel plastyki i edukacji dla bezpieczeństwa

Jerzy Wilkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Izabela Zielińska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel muzyki i techniki oraz wychowawca klasy VIb
Falochron