Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

Kadra

Anna Wasiluk

Funkcja: Dyrekcja

Dyrektor SP 7

Bożena Kania

Funkcja: Dyrekcja

Wicedyrektor SP 7

Piotr Białokozowicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii

Agnieszka Borkowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIb

Konrad Bystrek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej

Beata Dzieszko

Funkcja: Bibliotekarz

Nauczyciel - bibliotekarz

Sylwia Jabłońska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIIc

Katarzyna Jaworska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel wychowania fizycznego i wychowawca klasy VIb

Bogusław Jurgielewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy Vb

Agnieszka Jurgilewicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego

Julia Kołtek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel matematyki oraz zajęć komputerowych

Ewa Kossakowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel przyrody i wychowawca klasy VIa

Monika Krygier

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii katolickiej

Elżbieta Kuźmicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IId

Bożena Major

Funkcja: Nauczyciel

wychowawca świetlicy, społeczny kierownik świetlicy, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Dorota Mancewicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIc

Anna Mikulska - Półtorak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IVb

Agnieszka Pawluczenia

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca klasy Ia

Marta Piskowska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIIa

Magdalena Popławska - Włodkowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel plastyki

Joanna Poskrobko

Funkcja: Nauczyciel

Wychowawca świetlicy

Karolina Rutkowska

Funkcja: Bibliotekarz

Nauczyciel - bibliotekarz

Roman Sacharczuk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel religii prawosławnej

Dorota Sadowska

Funkcja: Nauczyciel

Wychowawca świetlicy

Katarzyna Sawczyńska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel języka angielskiego i wychowawca klasy IVa

Joanna Słowicka

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIa

Halina - Małgorzata Smalkowska

Funkcja: Nauczyciel, Pedagog

Pedagog szkolny

Anna Szatyłowicz

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIIb

Tomasz Walesiuk

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Nauczyciel matematyki oraz zajęć komputerowych i wychowawca klasy Va

Jerzy Wilkiewicz

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Anna Załęska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka angielskiego

Izabela Zielińska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel muzyki i techniki
REKRUTACJA 2017/2018