Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

Kadra

Piotr Białokozowicz

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Historia

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Falochron