Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

Kadra

Magdalena Krzymińska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski, Historia

Nauczyciel historii i języka angielskiego oraz wychowawca klasy Va

Falochron