Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

Kadra

Małgorzata Smalkowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca klasy IIIb

Falochron