Szkoła Podstawowa nr 7 im. Hugona Kołłątaja w Białymstoku

Kadra

Marta Piskowska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja wczesnoszkolna

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawca klasy IIIa

Falochron